נוהל פינוי מוצר ישן

נוהל פינוי פסולת אלקטרונית בא.ל.מ. – משלוח לבתים
בהתאם לסעיף 30 בחוק ולנוהל של המשרד להגנת הסביבה מיום ה 24/7/2017 להלן הנחיות של הפינוי של א.ל.מ לביצוע פינוי פסולת אלקטרונית ומוצרים חשמליים מבתי הלקוחות במועד אספקת המוצר החדש בלבד.

1. הקונה נדרש ליידע את המשווק מבעוד מועד אם ברצונו להחזיר את הציוד הישן והאם מדובר בפינוי חריג.

2. הציוד הישן יהיה מוכן לפינוי מהמקום בו נעשה שימוש בדרך כלל (לדוגמא, מקרר מהמטבח, מכונת כביסה מחדר הכביסה) או מהמקום בו סיפקה אל.מ. את המוצר החדש.


3. הציוד הישן יפונה כאשר הוא שלם, כלומר לא פורקו ממנו חלקים, לדוגמא לא יפונה מוצר חשמלי ישן שחלקיו מפורקים או לדוגמא חסר במוצר מנוע, דלת או רדיאטור.
אביזרים נתיקים מהמוצר כדוגמת מגשי תנור או מדף של מקרר, במידה ואינם נמצאים בתוך המוצר במעמד האספקה לא יפונו.

4. הציוד הישן יפונה ע"י המשווק כאשר המוצר יכול לעבור בבטחה ובחופשיות את המפתן, את הפתחים ואת המעברים של הדירה ו או של הכניסה לבנין, חצר הבניין וללא צורך בפירוק נוסף, בהפרדה או בניתוק של חלקים ממנו או בתשתית המבנה. המוצר הישן יפונה כאשר לא מונח על גבו כל חפץ או מוצר אחר העלולים לשנות את משקלו או נפחו של מוצר חדש דומה.

5. הציוד הישן חייב להיות מנותק טרם פינויו מחשמל, גז או מים, רהיט או כל חיבור קבוע או ארעי אחר לתשתיות הבית או לחפצים אחרים. לא יבוצע ניתוק מהקיר או מתשתיות אחרת במעמד הפינוי על ידי המוביל או כל גורם אחר מטעם א.ל.מ.

6. הציוד הישן יפונה כשהוא ריק. לא תפונה פסולת שאינה מהווה פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני לדוגמא: קרח, מזון, בגדים או טקסטיל, חלקי ריהוט מנותקים או מחוברים למוצר החשמלי, חלקי המבנה או כל מרכיב אחר אשר אינו חלק מהמוצר החשמלי המפונה.

7. המוביל המספק את המוצר החדש לא יידרש להמתין יותר מעשר דקות (10) לצורך הכנת המוצר ו/או המוצרים הישנים לפינוי על ידי הלקוח במעמד האספקה ללקוח.

8. המוביל לא יפנה מוצר ישן אשר עלול ליצור בעת הפינוי, ההובלה או העמסתו סיכון בריאותי או בטיחותי למוביל או לכל אדם אחר. לרבות מוצרים שנשרפו, הזדהמו באופן חריג, חלקים חדים ו/או שבורים באופן שלא ניתן לפנותם ללא סיכון המוביל.

9. חריגים:במקרים אלה רשאי המשווק לדרוש תשלום נוסף :
א. הציוד הישן נמצא בקומה שלישית ומעלה בבניין שאין בו מעלית או כאשר לא ניתן להשתמש במעלית לשם הורדת הציוד הישן.
ב. כאשר הובלת המוצר החדש מתבצעת באמצעות מנוף אז לצורך פינוי המוצר הישן ע"י מנוף רשאי המשווק(מוביל)לדרוש תשלום נוסף.
ג. כאשר יש צורך בפירוק חלק מהציוד הישן.למשל,פירוק דלת מקרר על מנת לפנותו.
ד. באותם המקרים בהם תהיה הובלה חריגה למוצר החדש,בתשלום נוסף,יידרש תשלום נוסף בעבור פינוי חריג.